På grunn av bygging av nytt helsesenter, er det redusert kapasitet på parkering. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og være ute i god tid før timene.